Ako si prelúskať všetky anglické slovíčka

Autor:
06. 05. 2019 o 10:25

Odhaduje sa, že slovná zásoba anglického jazyka sa pohybuje okolo milión slov. A neustále rastie. Existuje dokonca počítačový program, ktorý sleduje tisícky webových stránok, odborné publikácie, ale napríklad aj spravodajské texty. Vyhodnocuje slová, a ak natrafí na nové, často sa opakujúce, zaradí ich do slovnej zásoby.

Podľa tejto metodiky angličtina priberá nové anglické slovíčka takmer každých sto minút, čo znamená, že za deň dokáže tento jazyk absorbovať aj pätnásť slov.

A keďže pre angličtinu neexistuje žiadny regulačný úrad, neustále tak vznikajú ďalšie novotvary, slangové výrazy, ale aj odborné výrazy – a celá slovná zásoba tým neustále narastá.

Nech by ste mali akokoľvek dobrú a vytrénovanú pamäť, naučiť a zapamätať si všetky anglické slová sa ani nesnažte.

Anglické slovíčka sa tak či tak nestačí len naučiť

Slovná zásoba sa totiž delí na aktívnu a pasívnu. Už podľa názvu musí byť každému jasné, o čo ide.

Do aktívnej slovnej zásoby patria slovíčka, ktoré sú bežne používané a zrozumiteľné pre všetkých príslušníkov a používateľov daného jazyka.

Do pasívnej patria, naopak, slová, ktoré ste sa síce kedysi naučili, máte ich zapísané hlboko v zákutiach vašej mysle, ale neviete ich správne použiť alebo si na ne nedokážete spomenúť práve v tej chvíli, v ktorej ich práve potrebujete. Patria sem i slová, ktoré sa bežne nepoužívajú alebo sú zrozumiteľné len menšej časti populácie, ktorá daným jazykom rozpráva.

Z toho logicky vyplýva, že anglické slovíčka sa nestačí iba naučiť, treba ich aj používať. Pracovať s nimi, časovať a skloňovať. Tvoriť vety a súvetia. Čím zložitejšie, tým lepšie. Čím viac slov budete používať, tým viac si ich zapamätáte a tým dlhšie sa vám zapíšu do vášho pamäťového centra. Keď ste sa ich už naučili, naozaj by bolo škoda nechať ich len tak bez ladu a skladu či využitia ležať. Tým totiž slovná zásoba začne rýchlo upadať.

Preto využívajte vaše nadobudnuté vedomosti kdekoľvek a kedykoľvek máte príležitosť. Neseďte a nečakajte na príležitosť. Aktívne ju vyhľadávajte. Stretávajte sa s ľuďmi z iných kultúr, nájdite si priateľov na facebooku, píšte si s nimi, skajpujte, telefonujte, rozprávajte, komunikujte.

Nebojte sa, že na niektoré slovíčka v angličtine si nespomeniete, že ich skomolíte a že poviete niečo, čo nemá význam alebo to síce význam bude mať, ale úplne iný, ako zamýšľate. Ľudia to pochopia, budú vedieť, že sa učíte a určite spravia všetko pre to, aby vás pochopili, opravili a pomohli vám s učením.

Keď aj poviete niečo úplne nezmyselné, to najhoršie, čo sa môže stať, je, že sa na tom spolu dobre zasmejete a zabavíte.

Len keď sa pre vás štúdium jazyka stane zábavou, pôjde vám to ako po masle!

Precízne stylusy značky Adonit - eshop.pda.sk
Ako si prelúskať všetky anglické slovíčka