Slovná zásoba pre rýchle zvládnutie konverzácie v angličtine

Autor:
28. 01. 2019 o 15:26
Investičné striebro - zlatestriebro.sk

Angličtina je materinským jazykom viac než 350 miliónov ľudí a je oficiálnym jazykom vo viac než päťdesiatich krajinách sveta. Taktiež je hlavným dorozumievacím jazykom vo viacerých oblastiach ako sú geografia, šport či IT.

Počet anglicky hovoriacich ľudí prevyšuje už viac než jednu miliardu a toto číslo postupne narastá. Vyrastá generácia, ktorá sa s anglickým jazykom zoznamuje omnoho skôr ako ich rodičia, čo len reflektuje súčasnú situáciu. Mnoho mladých ľudí už tento jazyk zvládne dávno predtým, ako sa zapíšu na kurz angličtiny.

Rozdiel medzi aktívnou a pasívnou slovnou zásobou

Slovnú zásobu rozdeľujeme na aktívnu a pasívnu. Za aktívnu slovnú zásobu označujeme všetky pojmy, ktoré reálne ovládame a sme schopní ich využívať pri konverzáciách. Pasívna slovná zásoba môže obsahovať omnoho viac slov ako aktívna, pretože do nej zaraďujeme všetky výrazy, ktorým sme schopní aspoň porozumieť.

Pochopiť pointu toho, čo sa nám snaží anglicky hovoriaca osoba povedať – to je jedna vec. Avšak schopnosť použiť bez problémov slová aj vo vetách a zmysluplne konverzovať v cudzom jazyku – to je už iná vec. Vašim cieľom by mala byť snaha o to, aby ste čoraz viac obohacovali práve svoju aktívnu slovnú zásobu. Práve tá vám môže byť nápomocná vo chvíľach, keď budete sa potrebovať vyjadriť tak, aby to pochopili aj ostatní okolo vás.

Slovná zásoba sa dá rozširovať prirodzeným spôsobom

Okrem spomenutej metódy postupného opakovania si môžete dopomôcť k lepšej slovnej zásobe aj inými spôsobmi. Najlepšie je využívať úplne bežné postupy, ktoré vám budú prirodzené. Ak si nájdete kvalitný kurz angličtiny, určite zistíte, že mnohé z týchto spôsobov sú začlenené do výuky.

Pre rýchlejšie učenie slovíčok sa v prvom rade odporúča uprednostniť výkladové slovníky pred klasickými. Tie vo vás podporia kreatívne myslenie, pričom budete nútení dopracovať sa k významu daného slova len s pomocou vlastného rozumu. Pri pátraní po význame konkrétneho slova sa vďaka výkladovému slovníku môžete naučiť ešte omnoho viac ďalších pojmov, ktoré sú spojené s významom hľadaného výrazu.

Pokúste sa niekedy aspoň na chvíľu úplne „vypnúť“ od svojej materinskej reči. Vo voľnom čase si môžete sami pre seba nacvičovať premýšľanie v anglickom jazyku, alebo si pri pozeraní filmu v hlave prekladajte vety do angličtiny. Či už navštevujete kurz angličtiny, alebo ste sa rozhodli, že pre vás je to pravé angličtina pre samoukov, mali by ste sa týmto jazykom čo najviac obklopiť.

Slovenské knihy či časopisy by ste tiež mali čo najskôr vymeniť za tie v anglickom vydaní, pretože vďaka tomu vám anglická slovná zásoba rýchlo porastie. Jednoducho povedané – ide o to, aby ste cudzí jazyk v čo najväčšej miere pretavili do svojich bežných a každodenných činností, kde bude mať na vás najvýraznejší vplyv.

Zdokonaľovanie slovnej zásoby je neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania sa v oblasti cudzieho jazyka. Bez ohľadu na to, na akej úrovni sa vaše znalosti angličtiny nachádzajú, v tomto smere budete musieť na sebe vždy pracovať. Dbajte na to, aby ste prichádzali do kontaktu s novými pojmami často a pravidelne, pričom sa nebojte ich využívať v kontexte. Len takým spôsobom si totiž dokážete uchovávať v pamäti to, čo ste sa už naučili.

Ak si nie ste istí, či je online kurz angličtiny ten pravý i pre vás a či vám bude vyhovovať, nemusíte kupovať mačku vo vreci. Solídne a zodpovedné spoločnosti ponúkajú možnosť bezplatnej skúšky a tie najspoľahlivejšie garantujú v prípade nespokojnosti možnosť vrátenia peňazí.

Pri štúdiu prostredníctvom online kurzov skutočne nie ste obmedzovaní nikým a ničím, iba svojou usilovnosťou a motiváciou. Keď si určíte skutočne dobrý cieľ a dôvod na to, aby ste sa anglický jazyk naučili na takej úrovni, akú potrebujete a požadujete, štúdium angličtiny sa vďaka prehlbovaniu slovnej zásoby stane pre vás hrou a zábavou.

Ak si nájdete kvalitný kurz angličtiny, už nikdy sa nebudete cítiť otrávene ani znudene, ani učenie cudzích jazykov nebudete považovať za nepríjemnú povinnosť. Na angličtinu sa budete tešiť, keďže budete mať neustále pred očami vašu vysnívanú budúcnosť, ktorá môže byť lepšia, krajšia, zaujímavejšia a zmysluplnejšia aj vďaka dobrému zvládnutiu anglického jazyka. Online kurzy angličtiny vám k tomu môžu významne dopomôcť.

Investičné striebro - zlatestriebro.sk
Slovná zásoba pre rýchle zvládnutie konverzácie v angličtine